Kształtujemy wartościowe miejsca
i dzielnice

Kształtujemy wartościowe miejsca
i dzielnice

Nasze miastotwórcze podejście projektowe wspiera działania gmin i inwestorów, integruje społeczność i rozwija lokalną gospodarkę.

PRZESTRZENIE PUBLICZNE

PRZESTRZENIE PUBLICZNE

PRZESTRZENIE PUBLICZNE

Plac Teatralny, Warszawa

Warsztaty, konsultacje publiczne i koncepcja przekształcenia Placu Teatralnego z parkingiem z lat 70. XX w. w miejską oazę zieleni w zabytkowej części Warszawy, objętej patronatem UNESCO w ramach programu “Nowe Centrum Warszawy”.

Warszawa | Urząd m.st. Warszawy | 2023-24

Plac Teatralny, Warszawa

Warsztaty, konsultacje publiczne i koncepcja przekształcenia Placu Teatralnego z parkingiem z lat 70. XX w. w miejską oazę zieleni w zabytkowej części Warszawy, objętej patronatem UNESCO w ramach programu “Nowe Centrum Warszawy”.

Warszawa | Urząd m.st. Warszawy | 2023-24

Plac Teatralny, Warszawa

Warsztaty, konsultacje publiczne i koncepcja przekształcenia Placu Teatralnego z parkingiem z lat 70. XX w. w miejską oazę zieleni w zabytkowej części Warszawy, objętej patronatem UNESCO w ramach programu “Nowe Centrum Warszawy”.

Warszawa | Urząd m.st. Warszawy | 2023-24

Plac Bankowy, Warszawa

Warsztaty, konsultacje publiczne i koncepcja przekształcenia placu Bankowego w ramach programu “Nowe Centrum Warszawy”, ze szczególnym uwzględnieniem zakresu zrównoważonej mobilności.

Warszawa | Urząd m.st. Warszawy | 2023-24

Plac Bankowy, Warszawa

Warsztaty, konsultacje publiczne i koncepcja przekształcenia placu Bankowego w ramach programu “Nowe Centrum Warszawy”, ze szczególnym uwzględnieniem zakresu zrównoważonej mobilności.

Warszawa | Urząd m.st. Warszawy | 2023-24

Plac Bankowy, Warszawa

Warsztaty, konsultacje publiczne i koncepcja przekształcenia placu Bankowego w ramach programu “Nowe Centrum Warszawy”, ze szczególnym uwzględnieniem zakresu zrównoważonej mobilności.

Warszawa | Urząd m.st. Warszawy | 2023-24

Plac Żelaznej Bramy, Warszawa

Warsztaty, konsultacje publiczne i koncepcja przekształcenia Placu Żelaznej Bramy wraz z nowym przejściem do Ogrodu Saskiego w ramach programu „Nowe Centrum Warszawy”.

Warszawa | Urząd m.st. Warszawy | 2023-24

Plac Żelaznej Bramy, Warszawa

Warsztaty, konsultacje publiczne i koncepcja przekształcenia Placu Żelaznej Bramy wraz z nowym przejściem do Ogrodu Saskiego w ramach programu „Nowe Centrum Warszawy”.

Warszawa | Urząd m.st. Warszawy | 2023-24

Plac Żelaznej Bramy, Warszawa

Warsztaty, konsultacje publiczne i koncepcja przekształcenia Placu Żelaznej Bramy wraz z nowym przejściem do Ogrodu Saskiego w ramach programu „Nowe Centrum Warszawy”.

Warszawa | Urząd m.st. Warszawy | 2023-24

Plac Powstańców Warszawy

Warsztaty, konsultacje publiczne i koncepcja przekształcenia placu Powstańców Warszawy jako przyjaznej dla pieszych, zielonej i atrakcyjnej przestrzeni publicznej nad podziemnym parkingiem miejskim, obecnie na ukończeniu.

Warszawa | Urząd m.st. Warszawy | 2017-18 | w trakcie realizacji

Plac Powstańców Warszawy

Warsztaty, konsultacje publiczne i koncepcja przekształcenia placu Powstańców Warszawy jako przyjaznej dla pieszych, zielonej i atrakcyjnej przestrzeni publicznej nad podziemnym parkingiem miejskim, obecnie na ukończeniu.

Warszawa | Urząd m.st. Warszawy | 2017-18 | w trakcie realizacji

Plac Powstańców Warszawy

Warsztaty, konsultacje publiczne i koncepcja przekształcenia placu Powstańców Warszawy jako przyjaznej dla pieszych, zielonej i atrakcyjnej przestrzeni publicznej nad podziemnym parkingiem miejskim, obecnie na ukończeniu.

Warszawa | Urząd m.st. Warszawy | 2017-18 | w trakcie realizacji

Pole Mokotowskie, Warszawa

Z inicjatywy organizacji pozarządowej działającej na rzecz społeczności lokalnej i na zlecenie Urzędu m.st. Warszawy MAU przeprowadziło konsultacje społeczne w formule warsztatów charrette, pierwsze tego rodzaju warsztaty w Warszawie. Na ich podstawie MAU opracowało całościowy Masterplan przekształceń Pola Mokotowskiego - warszawskiego “Central Parku”. Park został zrealizowany przez pracownię WXCA w oparciu o wytyczne Masterplanu, a sam projekt znalazł się wśród laureatów Nagrody Architektonicznej Prezydenta m.st. Warszawy w 2024 roku.

Warszawa | Urząd m.st. Warszawy | 2016 | zrealizowane

Pole Mokotowskie, Warszawa

Z inicjatywy organizacji pozarządowej działającej na rzecz społeczności lokalnej i na zlecenie Urzędu m.st. Warszawy MAU przeprowadziło konsultacje społeczne w formule warsztatów charrette, pierwsze tego rodzaju warsztaty w Warszawie. Na ich podstawie MAU opracowało całościowy Masterplan przekształceń Pola Mokotowskiego - warszawskiego “Central Parku”. Park został zrealizowany przez pracownię WXCA w oparciu o wytyczne Masterplanu, a sam projekt znalazł się wśród laureatów Nagrody Architektonicznej Prezydenta m.st. Warszawy w 2024 roku.

Warszawa | Urząd m.st. Warszawy | 2016 | zrealizowane

Pole Mokotowskie, Warszawa

Z inicjatywy organizacji pozarządowej działającej na rzecz społeczności lokalnej i na zlecenie Urzędu m.st. Warszawy MAU przeprowadziło konsultacje społeczne w formule warsztatów charrette, pierwsze tego rodzaju warsztaty w Warszawie. Na ich podstawie MAU opracowało całościowy Masterplan przekształceń Pola Mokotowskiego - warszawskiego “Central Parku”. Park został zrealizowany przez pracownię WXCA w oparciu o wytyczne Masterplanu, a sam projekt znalazł się wśród laureatów Nagrody Architektonicznej Prezydenta m.st. Warszawy w 2024 roku.

Warszawa | Urząd m.st. Warszawy | 2016 | zrealizowane

Realizacja zmian na Polu Mokotowskim była możliwa dzięki warsztatom charette i opracowanemu przez MAU Masterplanowi przekształceń - wspaniałemu procesowi konsultacji z mieszkańcami, który pokazał władzom Warszawy i mieszkańcom nowe kierunki partycypacji obywatelskiej

Maria Środoń, przewodnicząca Stowarzyszenia Ochocianie.

Realizacja zmian na Polu Mokotowskim była możliwa dzięki warsztatom charette i opracowanemu przez MAU Masterplanowi przekształceń - wspaniałemu procesowi konsultacji z mieszkańcami, który pokazał władzom Warszawy i mieszkańcom nowe kierunki partycypacji obywatelskiej

Maria Środoń, przewodnicząca Stowarzyszenia Ochocianie.

Realizacja zmian na Polu Mokotowskim była możliwa dzięki warsztatom charette i opracowanemu przez MAU Masterplanowi przekształceń - wspaniałemu procesowi konsultacji z mieszkańcami, który pokazał władzom Warszawy i mieszkańcom nowe kierunki partycypacji obywatelskiej

Maria Środoń, przewodnicząca Stowarzyszenia Ochocianie.

REWITALIZACJA ŚRÓDMIEŚĆ

REWITALIZACJA ŚRÓDMIEŚĆ

REWITALIZACJA ŚRÓDMIEŚĆ

Historyczne śródmieście Piaseczna

Transformacja alei Jana Pawła II w główną ulicę miejską centrum Tychów. Opracowany raport stanowi propozycję modelu operacyjnego dla stworzenia nowego centrum miasta Tychy, uwzględniającego uwarunkowania lokalne i ponadlokalne, inwestycyjne, komunikacyjne, społeczne i środowiskowe.

Piaseczno | Urząd Miasta i Gminy Piaseczno | 2022 | etap planistyczny

Historyczne śródmieście Piaseczna

Transformacja alei Jana Pawła II w główną ulicę miejską centrum Tychów. Opracowany raport stanowi propozycję modelu operacyjnego dla stworzenia nowego centrum miasta Tychy, uwzględniającego uwarunkowania lokalne i ponadlokalne, inwestycyjne, komunikacyjne, społeczne i środowiskowe.

Piaseczno | Urząd Miasta i Gminy Piaseczno | 2022 | etap planistyczny

Historyczne śródmieście Piaseczna

Transformacja alei Jana Pawła II w główną ulicę miejską centrum Tychów. Opracowany raport stanowi propozycję modelu operacyjnego dla stworzenia nowego centrum miasta Tychy, uwzględniającego uwarunkowania lokalne i ponadlokalne, inwestycyjne, komunikacyjne, społeczne i środowiskowe.

Piaseczno | Urząd Miasta i Gminy Piaseczno | 2022 | etap planistyczny

Centrum Nowe Tychy

Transformacja alei Jana Pawła II w główną ulicę miejską centrum Tychów. Opracowany raport stanowi propozycję modelu operacyjnego dla stworzenia nowego centrum miasta Tychy, uwzględniającego uwarunkowania lokalne i ponadlokalne, inwestycyjne, komunikacyjne, społeczne i środowiskowe.

Tychy | pomysłodawca: ALTA S.A. dla Miasto Tychy | 2020 | uwzględnione w planach rozwoju

Centrum Nowe Tychy

Transformacja alei Jana Pawła II w główną ulicę miejską centrum Tychów. Opracowany raport stanowi propozycję modelu operacyjnego dla stworzenia nowego centrum miasta Tychy, uwzględniającego uwarunkowania lokalne i ponadlokalne, inwestycyjne, komunikacyjne, społeczne i środowiskowe.

Tychy | pomysłodawca: ALTA S.A. dla Miasto Tychy | 2020 | uwzględnione w planach rozwoju

Centrum Nowe Tychy

Transformacja alei Jana Pawła II w główną ulicę miejską centrum Tychów. Opracowany raport stanowi propozycję modelu operacyjnego dla stworzenia nowego centrum miasta Tychy, uwzględniającego uwarunkowania lokalne i ponadlokalne, inwestycyjne, komunikacyjne, społeczne i środowiskowe.

Tychy | pomysłodawca: ALTA S.A. dla Miasto Tychy | 2020 | uwzględnione w planach rozwoju

Historyczne śródmieście Cieszyna

Opracowanie wizji rozwoju historycznego centrum Cieszyna, poprzedzone pogłębionymi analizami i warsztatami charrette. Masterplan uwzględnia potencjał eksponowania i uzupełniania zabytkowej tkanki miejskiej, uspokojenie ruchu i rozwój transportu miejskiego. Obecnie sporządzany jest projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz w trakcie realizacji są poszczególne elementy projektu, m.in. ograniczenie ruchu indywidualnego w kolejnych kwartałach śródmieścia.

Cieszyn | Urząd Miejski w Cieszynie | 2021 | współpraca: Terplan Sp. z o.o.

Historyczne śródmieście Cieszyna

Opracowanie wizji rozwoju historycznego centrum Cieszyna, poprzedzone pogłębionymi analizami i warsztatami charrette. Masterplan uwzględnia potencjał eksponowania i uzupełniania zabytkowej tkanki miejskiej, uspokojenie ruchu i rozwój transportu miejskiego. Obecnie sporządzany jest projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz w trakcie realizacji są poszczególne elementy projektu, m.in. ograniczenie ruchu indywidualnego w kolejnych kwartałach śródmieścia.

Cieszyn | Urząd Miejski w Cieszynie | 2021 | współpraca: Terplan Sp. z o.o.

Historyczne śródmieście Cieszyna

Opracowanie wizji rozwoju historycznego centrum Cieszyna, poprzedzone pogłębionymi analizami i warsztatami charrette. Masterplan uwzględnia potencjał eksponowania i uzupełniania zabytkowej tkanki miejskiej, uspokojenie ruchu i rozwój transportu miejskiego. Obecnie sporządzany jest projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz w trakcie realizacji są poszczególne elementy projektu, m.in. ograniczenie ruchu indywidualnego w kolejnych kwartałach śródmieścia.

Cieszyn | Urząd Miejski w Cieszynie | 2021 | współpraca: Terplan Sp. z o.o.

Współpraca z Zespołem MAU i wspólne wypracowanie Masterplanu dla Śródmieścia Cieszyna pozwoliły na określenie nowej ścieżki rozwoju Cieszyna.

Przemysław Major, v-President Cieszyn

Współpraca z Zespołem MAU i wspólne wypracowanie Masterplanu dla Śródmieścia Cieszyna pozwoliły na określenie nowej ścieżki rozwoju Cieszyna.

Przemysław Major, v-President Cieszyn

Współpraca z Zespołem MAU i wspólne wypracowanie Masterplanu dla Śródmieścia Cieszyna pozwoliły na określenie nowej ścieżki rozwoju Cieszyna.

Przemysław Major, v-President Cieszyn

DZIELNICE

DZIELNICE

DZIELNICE