Realizujemy miastotwórczy potencjał

Realizujemy miastotwórczy potencjał

Zakres usług MAU obejmuje: konsultacje eksperckie, konsultacje projektowe, analizy chłonności, strategie rewitalizacji, planowanie przestrzenne, projektowanie urbanistyczne, projektowanie przestrzeni publicznych, koncepcje architektoniczne, konsultacje społeczne (w różnych formach) w ramach warsztatów projektowych np. Charrette oraz koordynację procesu projektowego w ramach tzw. Master Planów koordynacyjnych czy operacyjnych.
Tworzenie wartościowych miejsc i zrównoważonych miast czynimy w trzech podstawowych krokach.

Zakres usług MAU obejmuje: konsultacje eksperckie, konsultacje projektowe, analizy chłonności, strategie rewitalizacji, planowanie przestrzenne, projektowanie urbanistyczne, projektowanie przestrzeni publicznych, koncepcje architektoniczne, konsultacje społeczne (w różnych formach) w ramach warsztatów projektowych np. Charrette oraz koordynację procesu projektowego w ramach tzw. Master Planów koordynacyjnych czy operacyjnych.
Tworzenie wartościowych miejsc i zrównoważonych miast czynimy w trzech podstawowych krokach.

Ekspertyzy i usługi

Krok 1: Uzgodnienie Wizji Rozwoju

Analizy formalno-prawne i urbanistyczne

Analizy formalno-prawne i urbanistyczne

Analizy formalno-prawne i urbanistyczne

Studia wykonalności i ekspertyzy

Studia wykonalności i ekspertyzy

Studia wykonalności i ekspertyzy

Zarządzanie interesariuszami

Zarządzanie interesariuszami

Zarządzanie interesariuszami

Konsultacje społeczne

Konsultacje społeczne

Konsultacje społeczne

Warsztaty urbanistyczne

Warsztaty urbanistyczne

Warsztaty urbanistyczne

Wytyczne projektowe

Wytyczne projektowe

Wytyczne projektowe

Strategie wdrożeniowe

Strategie wdrożeniowe

Strategie wdrożeniowe

Krok 2: Koncepcja + Plan

Koncepcja Architektoniczno-Urbanistyczna

Koncepcja Architektoniczno-Urbanistyczna

Koncepcja Architektoniczno-Urbanistyczna

Typologie Architektoniczne

Typologie Architektoniczne

Typologie Architektoniczne

Mobilność i inżynieria drogowa

Przestrzenie publiczne

Przestrzenie publiczne

Przestrzenie publiczne

Wytyczne krajobrazowe (NBS + BZI)

Wytyczne krajobrazowe (NBS + BZI)

Wytyczne krajobrazowe (NBS + BZI)

Placemaking - tworzenie miejsc

Placemaking - tworzenie miejsc

Placemaking - tworzenie miejsc

Plany Regulacyjne

Plany Regulacyjne

Plany Regulacyjne

Procedury planistyczne (MPZP, WZ, Lex, ZPI)

Procedury planistyczne (MPZP, WZ, Lex, ZPI)

Procedury planistyczne (MPZP, WZ, Lex, ZPI)

Krok 3: Implementacja

Rozwiązania z zakresu infrastruktury i media

Rozwiązania z zakresu infrastruktury i media

Rozwiązania z zakresu infrastruktury i media

Strategie etapowania

Strategie etapowania

Strategie etapowania

Projekty Zagospodarowania Terenu (PZT)

Projekty Zagospodarowania Terenu (PZT)

Projekty Zagospodarowania Terenu (PZT)

Architektura: koncepcje i projekty

Architektura: koncepcje i projekty

Architektura: koncepcje i projekty

Decyzje i Pozwolenia (DŚU, PnB)

Decyzje i Pozwolenia (DŚU, PnB)

Decyzje i Pozwolenia (DŚU, PnB)

Profesjonalne warsztaty projektowe

Rozwiązywanie problemów w ramach profesjonalnych warsztatów z uwzględnieniem przestrzennych, strategicznych i społecznych wyzwań należy do naszych najmocniejszych kompetencji.

Profesjonalne warsztaty projektowe

Rozwiązywanie problemów w ramach profesjonalnych warsztatów z uwzględnieniem przestrzennych, strategicznych i społecznych wyzwań należy do naszych najmocniejszych kompetencji.

Projektowanie przestrzeni,
w której chce się przebywać

Nasze szczegółowe projekty skupiają się na ciągłym potencjale tworzenia miejsc, integrując funkcjonalność, genius loci, kulturę i tożsamość.

Projektowanie przestrzeni,
w której chce się przebywać

Nasze szczegółowe projekty skupiają się na ciągłym potencjale tworzenia miejsc, integrując funkcjonalność, genius loci, kulturę i tożsamość.

Przekonaj swoją publiczność

Regularnie wykładamy na konferencjach, seminariach i uczelniach wyższych, dzieląc się spostrzeżeniami na temat tworzenia miast i zrównoważonej urbanistyki.

Przekonaj swoją publiczność

Regularnie wykładamy na konferencjach, seminariach i uczelniach wyższych, dzieląc się spostrzeżeniami na temat tworzenia miast i zrównoważonej urbanistyki.

Przekonaj swoją publiczność

Regularnie wykładamy na konferencjach, seminariach i uczelniach wyższych, dzieląc się spostrzeżeniami na temat tworzenia miast i zrównoważonej urbanistyki.

Międzynarodowa konferencja INTBAU, Kraków, 2014

Doradztwo międzynarodowe

Dołączamy na zaproszenie zespołów ekspertów, dysponujących praktyczną wiedzą w zakresie planowania i projektowania partycypacyjnego. Pracujemy w wielu formatach i konfiguracjach dostosowanych do konkretnych uwarunkowań i potrzeb.

Doradztwo międzynarodowe

Dołączamy na zaproszenie zespołów ekspertów, dysponujących praktyczną wiedzą w zakresie planowania i projektowania partycypacyjnego. Pracujemy w wielu formatach i konfiguracjach dostosowanych do konkretnych uwarunkowań i potrzeb.

Międzynarodowa konferencja INTBAU, Kraków, 2014

Wiedza i doświadczenie Macieja i jego zespołu pozwoliły na realizację ogromnego zadania, jakie przed nim postawiliśmy.

Robert J. Moritz, CEO, ALTA SA

Wiedza i doświadczenie Macieja i jego zespołu pozwoliły na realizację ogromnego zadania, jakie przed nim postawiliśmy.

Robert J. Moritz, CEO, ALTA SA

Zapraszamy do kontaktu na każdym etapie planowania Państwa projektu.
MAU Mycielski Architecture & Urbanism

Biuro

ul. Krzyckiego 11/40
02-052 Warszawa
Polska

Obserwuj nas

CitiSense

#sensiblecities

© 2024 MAU

Pliki cookies

Pliki cookies

MAU Mycielski Architecture & Urbanism

Biuro

ul. Krzyckiego 11/40
02-052 Warszawa
Polska

Obserwuj nas

CitiSense

#sensiblecities

© 2024 MAU

Pliki cookies

Pliki cookies

MAU Mycielski Architecture & Urbanism

Biuro

ul. Krzyckiego 11/40
02-052 Warszawa
Polska

Obserwuj nas

CitiSense

#sensiblecities

© 2024 MAU

Pliki cookies

Pliki cookies